2016-09-13 10:04:25

Stručno usavršavanje učitelja u Pragu

Od 1. do 3. rujna 2016. u Pragu se održao eTwinning seminar „Using eTwinning in KA2 School-To-School Partnerships“ na kojem je sudjelovala i naša učiteljica razredne nastave iz PŠ Cerić Marica Jurec.

Na seminaru je sudjelovalo više od 60 odgojno-obrazovnih djelatnika zaposlenih u vrtićima, osnovnim i srednjim školama iz 15 država Europe (Austrije, Bugarske, Češke, Danske, Estonije, Finske, Hrvatske, Islanda, Litve, Poljske, Portugala, Slovačke, Slovenije, Španjolske i Švedske). Hrvatsku su predstavljale 4 učiteljice iz Zagreba, Strizivojne, Podgore i Cerića koje su dobile stipendiju Agencije za mobilnost i programe EU.

Učiteljica Marica Jurec je s kolegicom iz Portugala osmislila projekt za učenike uzrasta od 3 do 8 godina Each Town Through the Children`s Eyes. Ciljevi projekta su istražiti i upoznati svoje mjesto, njegove posebnosti i različitosti te ga predstaviti partnerima u projektu; izraziti svoje spoznaje na kreativan način (kroz igru, fotografije, likovne radove, pisanje pjesama i priča, usmeno i pismeno izražavanje, ples, pjesmu, glumu te videokonferencije); upoznati se s osnovama fotografiranja te naučiti koristiti nekoliko web 2.0 alata za obradu fotografija; pokazati pozitivan stav i zanimanje za istraživanje svog mjesta i zajednice; odrediti svoj osobni identitet te razvijati kulturni i nacionalni identitet.

                     

Kroz videokonferencije učenici se uče govoriti pred nepoznatima, predstaviti sebe, svoj razred i mjesto u kojem žive, prezentirati svoj rad, a vježbaju i usavršavaju komunikacijske vještine na materinjem i engleskom jeziku. Razvijaju i svoje digitalne kompetencije, stječu znanja o uporabi različitih web 2.0 alata, pokazuju svoju poduzetnost i inicijativnost od samog početka školovanja.

Osim ovog projekta drugaši iz Cerića ove će godine sa svojim učiteljicama Maricom Jurec i Marinelom Ivić sudjelovati u još 2 međunarodna projekta This is our Time i In the Darkness te više nacionalnih i kroz projektnu nastavu razvijati osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje: komunikaciju na materinjem jeziku, strane jezike, digitalne vještine, osnovne matematičke i prirodoznanstvene vještine, učiti kako se uči, društvenu i građansku odgovornost, inicijativu i poduzetništvo i kulturnu osviještenost i kreativnost.

 

                           


Osnovna škola Zrinskih Nuštar